نمونه دادخواست تامین دلیل

در این پست نمونه دادخواست تامین دلیل برای موارد مختلف را قرار خواهیم داد . ابتدا ببینیم دادخواست تامین دلیل چیست ؟

 

دادخواست تامین دلیل چیست ؟

دادخواستی که برای حفظ دلایل و مدارکی که فرد، با کمک آن ها، قصد طرح دعوا یا دفاع را داشته که می تواند، در خصوص صدور قرار تامین دلیل فوری یا تامین دلیل مطالبه خسارت و مواردی این چنینی باشد. این دادخواست، شامل اطلاعات خواهان و خوانده و شرح علتی بوده که فرد، به موجب آن، خواهان صدور قرار تامین دلیل است.

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد  مقرر می دارد:

“در مواردی که اشخاص ذی نفع، احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌ توانند از شورای حل اختلاف، درخواست تامین آن ها را بنمایند. مقصود از تامین، در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.”

دادخواست تامین دلیل چگونه ارسال می شود ؟

از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به شورای حل اختلاف، فرستاده می شود .

 

دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس یعنی چه ؟

یعنی تقاضا کننده تامین دلیل از شورای حل اختلاف، از قاضی صادر کننده دستور تامین دلیل، می خواهد که ملاحظه و صورت برداری از دلیل، به کارشناس متخصص این امر که بسته به نوع دلیل، باید دارای تخصص ویژه ای باشد، ارجاع شود تا کارشناس، نظر کارشناسانه و تخصصی را ارائه کرده و قاضی، در صدور رای، آن را به عنوان اماره، مد نظر قرار دهد.

 

هنگامی که افراد، اقدام به طرح یک دعوا، در دادگاهای حقوقی و کیفری می کنند ، باید، دلایل اثبات خود را به محکمه، ارائه کرده و با کمک ادله اثبات در دعاوی حقوقی یا کیفری، بسته به نوع دعوای خود، ادعای خود را ثابت کنند . بر اساس قاعده فقهی “البینه المدعی”، بار ارائه ادله اثبات دعوا، همیشه با مدعی است.

برخی مواقع مدعی، به این سبب که دلیل او، در حال از بین رفتن است و تا روز محکمه، اثری از آن، باقی نمی ماند یا به هر دلیل دیگری، سعی در حفظ دلایل خود دارد. در این موارد، او می تواند از نهاد حقوقی تامین دلیل، استفاده کرده که انجام این امر، صرفا، با ثبت دادخواست تامین دلیل، با استفاده از از نمونه دادخواست تامین دلیل و با جلب نظر کارشناس، ممکن است .

در ادامه این مقاله نمونه این دادخواست را در خصوص مطالبه خسارت، در مواردی که تامین دلیل، فوری است و در مواردی که فرد، درخواست صدور آن را از شورای حل اختلاف داشته، ارائه کرده و پس از آن، بگوییم که نحوه نوشتن چنین دادخواستی، چگونه می باشد و اگر چنان که در این زمینه نیاز به مشاوره داشتید می توانید با کارشناسان وندا تماس بگیرید ..

نحوه نوشتن متن دادخواست تامین دلیل

مانند هر دادخواست و شکواییه دیگری ، دادخواست تامین دلیل نیز قواعد نوشتاری مخصوص به خود را دارد . از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص نحوه نوشتن دادخواست تامین دلیل بنویسیم .

ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص نحوه نوشتن متن دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس، مقرر می دارد:

“درخواست تامین دلیل، چه کتبی یا شفاهی، باید حاوی این نکات باشد: 1-مشخصات درخواست کننده و طرف او. 2-موضوع دعوایی که برای اثبات آن، درخواست تامین دلیل می‌ شود. 3- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.”

بر اساس این ماده، می توان گفت، نحوه نوشتن متن تامین دلیل، بدین صورت است که خواهان باید، در ستون خواهان و خوانده، مشخصات هویتی خود و طرف مقابل را ذکر کند و به موضوع دعوا که در راستای آن، قصد اخذ تامین دلیل را دارد، تصریح کند و در متن دادخواست، شرح دهد، به چه علت، خواهان صدور قرار تامین دلیل است و چه اوضاع و احوالی وجود دارد که او بیم از بین رفتن دلیل را دارد.

نمونه دادخواست تامین دلیل مطالبه خسارت خودرو :

مشخصات خواهان: نام- نام خانوادگی- آدرس و شغل

مشخصات خوانده: نام- نام خانوادگی- آدرس و شغل

موضوع خواسته: تامین دلیل مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس

دلایل و منضمات: کروکی پلیس – گزارش نیروی انتظامی

با سلام و احترام

ریاست محترم شورای حل اختلاف، احتراما، به استحضار می رساند، اینجانب…….. فرزند……. به کد ملی ……. مالک ماشین ….. مدل….. به شماره انتظامی…….. بوده که متاسفانه، خوانده محترم، در تصادفی که در جاده …… در مورخ…….، رخ داد،  منجر به کنده شدن درب سمت راننده آن شده است.

با توجه به اینکه خسارت وارده، منجر به محدودیت استفاده بنده از ماشینم شده و اینجانب، قصد تعمیر آن را دارم و از آن جا که قصد دارم، از ایشان، مطالبه خسارت نمایم، لذا مستند به ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، از آن مرجع محترم، در راستای حفظ ادله موجود، تقاضای صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس، مستدعی است.

 

 

نمونه دادخواست تامین دلیل فوری

تامین دلیل فوری، یعنی، خواهان، به دلیل فوریت امر و اینکه هر لحظه، بیم از بین رفتن دلیل یا تحریف آن، وجود دارد، در دادخواست تامین دلیل خود، ذکر می کند، اجرا، قبل از ابلاغ، مورد استدعا است، بدین ترتیب، شورای حل اختلاف، ابتدا، پس از بررسی شرایط صدور قرار تامین دلیل، اقدام به تامین دلیل کرده و سپس، آن را به خوانده، ابلاغ می کند. متن نمونه دادخواست تامین دلیل فوری، به شرح زیر است:

مشخصات خواهان: نام- نام خانوادگی- آدرس و شغل

مشخصات خوانده: نام- نام خانوادگی- آدرس و شغل

موضوع خواسته: تامین دلیل مطالبه خسارت ناشی از ترکیدگی لوله، ابلاغ قبل از اجرا

دلایل و منضمات: استشهادیه، عکس و سایر دلایل و منضمات

با سلام و احترام

ریاست محترم شورای حل اختلاف، احتراما، به استحضار می رساند، اینجانب…….. فرزند……. به کد ملی ……. مالک ملک مسکونی به آدرس ….. ….. با پلاک اصلی …….. و فرعی……….بوده و خوانده محترم، همسایه طبقه بالای اینجانب که خواهان هستم، می باشند که متاسفانه، به دلیل، ترکیدگی لوله های منزلشان، سقف منزل ما، در حال فروریختن است و ایشان، به هیچ وجه، پرداخت خسارت و تعمیر این امر را تقبل نمی نمایند و متعقدند مساله مربوط به قسمتی دیگر از ساختمان است.

با توجه به اینکه ترکیدگی لوله های داخلی، هر لحظه ممکن است، منجر به ریزش سقف منزل اینجانب گردد و از آنجا که بنده، قصد تعمیر و سپس، مطالبه خسارت از ایشان را دارم، از آن مرجع محترم، در راستای حفظ ادله موجود و جلوگیری از خرابی، تقاضای صدور قرار تامین دلیل فوری و اجرای آن، قبل از ابلاغ، با جلب نظر کارشناس، مستدعی است.

 

نمونه دادخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف

با توجه به اینکه صدور قرار تامین دلیل، در صلاحیت شورای حل اختلاف است، خواهان تامین دلیل، می تواند، اقدام به ثبت دادخواست تامین دلیل، کرده و از شورای حل اختلاف، تقاضای صدور قرار تامین دلیل، در خصوص خواسته خود را داشته باشد. متن نمونه دادخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف، به شرح زیر می باشد:

 

مشخصات خواهان: نام- نام خانوادگی- آدرس و شغل

مشخصات خوانده: نام- نام خانوادگی- آدرس و شغل

موضوع خواسته: تامین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره، به علت اتمام موعد قرارداد با جلب نظر کارشناس

دلایل و منضمات: اجاره نامه – اظهارنامه

با سلام و احترام

ریاست محترم شورای حل اختلاف، احتراما، به استحضار می رساند، اینجانب…….. فرزند……. به کد ملی ……. مستاجر ملک مسکونی، به آدرس ….. بوده و در مورخ …/…./….. برای مدت یک سال، یعنی تا …./…./….. ملک خوانده محترم را اجاره کردم. اکنون، به موجب قرارداد اجاره، موعد قرارداد بنده، تمام شده، لکن ایشان، از تحویل ملک خود، خودداری مینمایند.

لذا به موجب ثبت این دادخواست، تقاضای تامین دلیل، در خصوص تخلیه ملک و تحویل قفل و کلیدهای مربوط به ساختمان خوانده محترم، از آن مرجع، مستدعی است.

 

نمونه دادخواست تامین دلیل

مطالب مرتبط

وکیل معادن

وکیل معادن

وکیل معادن کیست و چه کاری انجام می دهد ؟ وکیل معدن چه شرایطی باید داشته باشد ؟ وکلای معدن موسسه حقوقی وندا شناخت کافی از مسائل و مشکلات پیش روی معادن دارند و می

اجرت المثل و شرایط پرداخت

اجرت المثل و شرایط پرداخت

برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند درخواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن

دادخواست تقسیم ترکه

دادخواست تقسیم ترکه

دادخواست تقسیم ترکه متوفی را هر یک از وراث متوانند داشته باشند و در این مطلب وندا نمونه درخواست تقسیم ماترک متوفی را قرار داده ایم . اگر وراث متوفی در مورد نحوه تقسیم ارث با

سید حسن امامی

زندگینامه دکتر سید حسن امامی

دکتر سید حسن امامی ، در سال ۱۲۸۱ (ش.) در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل، پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روس‌ها

لایحه قانون تجارت 1403

لایحه قانون تجارت 1403

لایحه قانون تجارت 1403 را به صورت فایل pdf و کامل قرار داده ایم که می توانید دانلود نمایید . برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید :   متن نهایی لایحه قانون تجارت مشتمل

دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها

دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها

اگر دنبال نمونه دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها هستید ما در این پست برای شما قرار داده ایم : ابتدا مشخصات طرفین (خواهان و خوانده) َامل نام و نام خانوادگی و نام پدر و

برچسب ها

ارتباط با