جولای 15, 2020

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- بنیاد شهید و امور ایثارگران هیت وزیران در جلسه ۱۸/۴/۹۹ به پیشنهاد ۳۸۶۵۴ مورخ ۱/۳/۹۷ وزارت تعاون، کار. رفاه اجتماعی به اتسناد اصل یک و سی وهشتم قانون

شرایط معامله به نمایندگی از دیگران

بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است. به عبارت دیگر، گاهی بنا

ارتباط با