ژانویه 7, 2020

11 تغییر مهم قانون چک

تغییرات قانون چک به شرح زیر می‌باشد: ‌ ۱. قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است. ۲. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه

ارتباط با