وکالت امور خانوادگی

بر اهمیت جایگاه خانواده در جامعه بسیار تاکید شده به طوری که در اصل بیست و یکم قانون اساسی بر ایجاد دادگاه های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تاکید شده و برای تحقق بخشیدن به این اصل، قانونی تحت عنوان: ” قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) به تصویب رسیده. و البته به جز قانون اساسی که شاکله یک نظام را تشکیل می دهد، قوانین دیگری نیز وضع شده اند تا هر یک در راستای بهبود بخشیدن به این نهاد اجتماعی گامی موثر بردارند.

 

دامنه شمول دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می‌باشد:

• نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن

• نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

• شروط ضمن عقد نکاح

• ازدواج مجدد

• جهیزیه

• مهریه

• نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت (اجرت المثل به اجرتی گفته می‌شود که زن به خاطر انجام کارهایی که از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آنها را ندارد و به دستور همسر خود آنها را انجام می‌دهد، دریافت می‌کند.)

• تمکین و نشوز (تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد.)

• طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

• حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکلیفی است که والدین در خصوص نگهداری و سرپرستی کودک دارد)

• نسب

• رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتی گفته می‌شود که شخص به خاطر صغیر، مجنون یا سفیه بودن توانایی انجام اعمال حقوی و اداره امور مالی خود را ندارد)

• ولایت قهری، قمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

• نفقه اقارب

• امور راجع به غایب مفقودالاثر

• سرپرستی کودکان بی‌سرپرست (فرزندخواندگی)

• اهدای جنین

• تغییر جنسیت

 

موسسه حقوقی وَندا در امور مربوط به دعاوی خانوادگی با داشتن وکلای متخصص آماده ارائه خدمات فوق به هموطنان عزیز می‌باشد.

ارتباط با